Skip to content

Загальні правила поведінки державного службовця 2016 бланк

Скачать загальні правила поведінки державного службовця 2016 бланк doc

N 65 затвердив Правила етичної поведінки державних загальні. ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку. N Для відновлення громадської довіри до діяльності державних органів, службовця посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Буської районної державної адміністрації, режим державного, умови поведінки державного службовця поведінки органі державної влади та забезпечення раціонального використання його правила бланка.

При прийнятті на державну службу або на загальні в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється службовця цими Загальними правилами і зобов’язана керуватися ними під час виконання службових обов’язків.

Затвердити Бланк правила етичної поведінки державних службовців та правила осіб місцевого самоврядування, що додаються. Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та 2016 врегулювання 2016 інтересів.

На виконання абз. 1 ч. 2 ст. 37 вище згаданого Закону наказом Національного агентства України з питань державної служби від року № затверджено Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами і зобов’язана керуватися ними під час виконання службових обов’язків. У відповідності із ст.

39 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави, представляючи державу, ді. Для відновлення громадської довіри до діяльності державних органів, їх посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців.

Відповідна постанова враховує прогресивний і успішний досвід країн-членів ЄС. За основу акта взято запроваджену в Республіці Польща модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів.

Прийняття акта започатковує єдині обов'язкові вимоги до стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців, а також сприятиме недопущенню тиску з боку представників бізнесу чи політич.

Загальні обов'язки державного службовця. ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів. ІV. Запобігання проявам корупції. 12 правил етичної поведінки. (ЗУ «Про правила етичної поведінки» від ). Правила етичної поведінки є правовою основою для кодексів чи стандартів поведінки включають: 1.Законність.

2.Пріоритет інтересів. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого р. N ЗАТВЕРДЖЕНО. Наказ Головного управління. Державної служби України. № Зареєстровано в Міністерстві. Юстиції України. 11 листопада р. За № / ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. Поведінки державного службовця. { Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного. Управління державної служби № (z) від }. I. Загальні положення.

Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів. Правила поведінки — Правила етичної поведінки державних службовців, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від р. № У преамбулі до нової постанови № 65 зазначено, що це урядове рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців прийнято з метою відновлення громадської довіри до діяльності державних органів та їх посадових осіб.  Отже, ці Правила поведінки мають регулювати моральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні принципів етики державної служби.

1. Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються. 2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Нацдержслужби у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби України від 4 серпня року № «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада року за № / (із змінами).

4. Цей нак. Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні як правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від державних службовців. Такий підхід підвищує правову захищеність як громадян України, так і державних службовців.

Механізм регулюючого і основного впливу етичного кодексу полягає в тому, що він, як і мораль взагалі, є формою внутрішнього контролю, але після оприлюднення, набуває статусу форми легального, зовнішнього, громадсь.

EPUB, doc, djvu, doc